:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) :..
User: Pass:
เว็บบอร์ด
 
 

ข้อมูลทั่วไป
สมาคม ผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจดทะเบียนสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้จัดตั้งจากนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดมหาสารคาม ให้ไว้ ณ วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2549 เลขที่บัญชี 517 - 2 – 08406 – 2 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อสมาคม
สมาคมนี้ชื่อว่าสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ให้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า THE PARENT – TEACHER ASSOCIATION OF MAHASARAKHAM UNIVERSITY DEMONSTRATION SCHOOL ใช้ชื่อย่อเป็นภาษาไทยว่า สปค.สมค. และใช้ชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า PAMD

ที่ตั้ง
สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
Tel :: 043-754636 Fax :: 043-754636 ต่อ 3311
ติอต่อสำนักงาน โดยตรง Tel :: 085-8511211
E-Mail :: satit@msu.ac.th, srisuda.p@msu.ac.th
 
 
 
 
 
Copyright © 2011 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
Tel :: 043-754636 Fax :: 043-754636
E-Mail :: satit@msu.ac.th, srisuda.p@msu.ac.th